עמוד:113

113 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים בין שני לוחות שהמרחק ביניהם ] d = 20 [ cm יש הפרש פוטנציאלים של . 8 ] V = 40 [ V . איזו מהנקודות A או B נמצאת בפוטנציאל גבוה יותר ? א . איזו מהנקודות A או C נמצאת בפוטנציאל גבוה יותר ? ב . איזו מהנקודות B או C נמצאת בפוטנציאל גבוה יותר ? ג . V ? ד . מהו הפרש הפוטנציאלים AB q = 2− ∙ 10 - 6 בכל אחד ה . כמה עבודה נדרשת כדי להעביר מטען של [ C ] מהמקרים הבאים : ] 1 [ מ - C ל - B ? ] 2 [ מ - A ל - B ? ] 3 [ מ - A ל - C ? כדור העשוי מחומר מוליך שרדיוסו R נטען עד לפוטנציאל של ] V = 20,000 [ V . . 9 E = 144,000 N . C ⎡ ⎤ ⎢ ⎣ ידוע שעוצמת השדה החשמלי במרחק R 2 ממרכזו היא ⎥ ⎦ חשבו את מטען הכדור Q ואת רדיוסו R . א . מהו השדה החשמלי סמוך מאוד לפני הכדור ? ב . בתרשים מסומנים מספר משטחים שווי - פוטנציאל וקווי שדה ( הפוטנציאל במרחק אינסופי מהכדור הוא אפס ) . מהי עבודת השדה החשמלי כאשר מטען [ C μ ] 5 + מועבר : ג . מנקודה A ל - B ? [ 1 ] מנקודה A ל - C ? [ 2 ] במסלול הסגור B→ C→ A→ B ? [ 3 ] ממרכז הכדור לנקודה שעל פניו ? [ 4 ] שני כדורים מוליכים טעונים מרוחקים מאוד זה . 10 R ) R1 ( R2 < R ו - 2 מזה . הכדורים בעלי רדיוסים 1 Q בהתאמה . מחברים את הכדורים Q ו - 2 ומטענים 1 בחוט מוליך דק . בטאו באמצעות נתוני השאלה את המטען א . החשמלי על כל אחד משני הכדורים זמן רב לאחר סגירת המפסק . כמה מטען עבר בחוט מרגע סגירת המפסק ועד זמן רב לאחר מכן ? ב . CB A + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - cm ] [ 20 cm ] [ 8 פרק - פתרנות 26 Fig + + + + + + R C B A R 2 Q1 Q2 R2 R1 0 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר