עמוד:111

111 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים תרגילים בסרטוט מתוארים משטחים שווי פוטנציאלים . . 1 א . סרטטו את קווי השדה החשמלי . ב . מהי העבודה החיצונית שיש לעשות כדי להביא מטען [ q = 3 ] C מנקודה B אל נקודה C ? ג . מהי עבודת הכוח החשמלי בהבאת מטען [ q = - 3 ] C מנקודה A אל נקודה C ? ד . חלקיק שמטענו [ q = 3 ] C ומסתו ] m = 0 . 3 [ kg נזרק אופקית ימינה במהירות של 5 = v מנקודה C . מה תהיה מהירותו כאשר יגיע לנקודה A ? התרשים שלפניכם מתאר חתך של משטחים שווי פוטנציאל באזור . 2 שבו שורר שדה חשמלי אחיד . נתונות שלוש נקודות B , A ו - C . נקודות A ו - B נמצאות על ציר ה - X שראשיתו בנקודה O ( ראו תרשים ) . נתון : X C = - 1 . 6 ] m [ B = + 1 . 6 ] m [ , XA = - 1 . 6 ] m [ , X V הפוטנציאל החשמלי בנקודה A הוא : [ A = - 1 . 8 ] V V הפוטנציאל החשמלי בנקודה B הוא : [ B = - 3 . 6 ] V V . חשבו את הפרש הפוטנציאלים : א . M - V הפרש הפוטנציאלים בין נקודה M לנקודה N מוגדר כך : N ] 1 [ בין נקודה B לנקודה A . ] 2 [ בין נקודה C לנקודה A . ] 3 [ בין נקודה B לנקודה C . ציינו את כיוון השדה החשמלי, וחשבו את עוצמתו באזור המתואר . ב . ברגע 0 = t משחררים חלקיק טעון שהוחזק במנוחה בראשית הציר . החלקיק נע בכיוון החיובי של ציר ה - X . קבעו אם מטען החלקיק הוא חיובי או שלילי . נמקו את קביעתכם . ג . 12 - 01· 4 = q . חשבו את עבודת השדה על החלקיק במעבר מנקודה A ד . נתון שגודל המטען של החלקיק [ C ] לנקודה B . בתרשים שלפניכם מתוארים משטחים שווי פוטנציאל שהתקבלו . 3 בניסוי . חשבו את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של מטען א . 9 - 10 ∙ 2 = q שנמצא בנקודה B . C [ ] חשבו את העבודה הדרושה להעביר את המטען q מנקודה ב . D עד לנקודה A . חשבו את האנרגיה הקינטית שירכוש המטען q כאשר יגיע ג . למשטח שווה - פוטנציאל [ V ] 16 - , אם ישוחרר מנקודה C . תרגילים CA B V24 V16 V8 V 32 C ABO V [ ] 6 . 3 - m [ + 1 . 6 ] m [ ] 6 . 1 - X ] m [ V [ ] 8 . 1 - פרק - פתרנות 20 Fig V ] [ 16 V ] [ 16 - V ] [ 8 V ] [ 8 - A B C D

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר