עמוד:110

110 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים דוגמה מספר ( 8 ) נתונות שלוש קליפות כדוריות מוליכות דקות C , B , A שהרדיוסים שלהן R , 2 R , R 3 בהתאמה ( כמתואר בתרשים ) , הטעונות במטענים Q , + 2 Q , + Q 3 + . הקליפות B ו - C הן קונצנטריות ( שוות מרכז ) והקליפה A נמצאת במרחק גדול מאוד מהן . מהו הפוטנציאל על כל אחת מהקליפות כאשר המפסק פתוח ? א . מהו המטען על כל אחת מהקליפות זמן רב לאחר סגירת המפסק ? ב . מהו הפוטנציאל על כל אחת מהקליפות זמן רב לאחר סגירת המפסק ? ג . פתרון דוגמה מספר ( 8 ) א . ב . שימור מטען : שוויון פוטנציאלים : נשווה בין הביטויים : המטען על קליפה C אינו משתנה ושווה ל - Q 3 . ג . Q 3 + Q + 2 Q + B C A R 2 R 3 R

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר