עמוד:109

109 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים דוגמה מספר ( 7 ) V . מחברים את הכדור בתיל מוליך דק R הוא ] V [ 1800 = 1 הפוטנציאל על כדור מוליך 1 שרדיוסו ] cm [ 10 = 1 R , וכתוצאה מכך יורד הפוטנציאל של הכדור הראשון ל - ] V [ 1200 . כאשר מחברים כדור לכדור מוליך 2 שרדיוסו 2 R אל שני הכדורים, יורד הפוטנציאל של הכדור הראשון ל - ] V [ 900 . מוליך שלישי שרדיוסו 3 חשבו מהו הרדיוס של הכדור השני ושל הכדור השלישי . נתון שכדורים 2 ו - 3 לא היו טעונים לפני חיבורם . פתרון דוגמה מספר ( 7 ) בחיבור הכדור הראשון לכדור השני עברו מטענים ( אלקטרונים ) מן הכדור השני אל הכדור הראשון, אבל המטען הכללי נשאר קבוע . מטען כדור 1 לפני חיבורו לכדור 2 : מטען כדור 1 לאחר חיבורו לכדור 2 : מטען כדור 2 לאחר חיבורו לכדור 1 : חישוב הרדיוס של כדור 2 : מטען כדור 1 לאחר חיבורו לכדור 3 : מטען כדור 2 לאחר חיבורו לכדור 3 : מטען כדור 3 לאחר חיבורו : חישוב הרדיוס של כדור 3 : ] V [ 1800 1 1 22 אחרי חיבור לפני חיבור ] V ] 1200 [ V [ 1200 1 2 אחרי חיבור 3 ] V ] 900 [ V ] 900 [ V [ 900

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר