עמוד:108

108 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים דוגמה מספר ( 6 ) נתונה מערכת קונצנטרית של שתי קליפות מוליכות דקות, כמתואר בתרשים א . מהו הפוטנציאל על פני הקליפה הפנימית ? א . מהו הפוטנציאל על פני הקליפה החיצונית ? ב . מאריקים את הקליפה הפנימית כמתואר בתרשים ב . מהו המטען החדש על פניה ? ג . מהו הפוטנציאל החדש על פני הקליפה החיצונית ? ד . מנתקים את ההארקה מהקליפה הפנימית ומאריקים את הקליפה החיצונית כמתואר בתרשים ג . מהו המטען החדש על גבי המטען של הקליפה החיצונית ? ה . מהו הפוטנציאל של הקליפה הפנימית לאחר פעולת הארקת הקליפה החיצונית ? ו . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) תרשים א : א . תרשים א : ב . תרשים ב : ג . תרשים ב : ד . תרשים ג : ה . תרשים ג : ו . Q C ] µ [ 3 - = 2 Q1 = 4 [ µ C ] Q1 = 3 [ m ] R m ] [ 4 = 2 Q תרשים א µ [ 3 - = 2 R 1 תרשים ג תרשים ב ] QC C ] µ [ 3 - = 2 Q1 = 4 [ µ C ] Q1 = 3 [ m ] R m ] [ 4 = 2 Q תרשים אתרשים ג תרשים ב ] C µ [ 3 - = 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר