עמוד:98

98 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי q מוחזקים . 17 6 - 01· 12 - = 2 q ו - [ C ] 6 - 01· 4 = 1 שני מטענים נקודתיים [ C ] במנוחה במרחק ] m [ 24 . 0 זה מזה . על הישר המחבר את שני המטענים יש שתי נקודות שבהן הפוטנציאל א . q נמצאת כל אחת מהנקודות . שווה לאפס . מצאו באיזה מרחק מ - 1 אילו המטענים היו שווים בסימנם, האם היו נקודות כלשהן במרחב ב . שבהן הפוטנציאל שווה לאפס ? מהו התנאי לכך שהפוטנציאל החשמלי יהיה שווה לאפס לפחות בנקודה אחת ( פרט לאינסוף ) ? ג . מהו התנאי לכך שהפוטנציאל החשמלי יהיה שווה לאפס רק בנקודה אחת על הישר המחבר את שני ד . המטענים ( פרט לאינסוף ) ? חרוז קטן שמסתו m ומטענו q + מושחל על חוט העשוי מחומר מבודד שאורכו r . . 18 החוט קשור משני צדיו לקיר . אל קצהו השמאלי של החוט מחובר באופן קבוע כדור קטן שמטענו Q + . במצב המתואר בתרשים, החרוז נמצא במנוחה במרחק L מהכדור . מעניקים לחרוז מהירות התחלתית v שמאלה לכיוון המטען Q ומשחררים אותו . ניתן להזניח את החיכוך בין החוט לחרוז . נתונים : q , Q , m , L , k , v . בטאו באמצעות נתוני השאלה את האנרגיה הכוללת של החרוז כאשר הוא א . משוחרר . x ( שאליו יגיע החרוז . ב . בטאו באמצעות נתוני השאלה את המרחק המינימלי מהמטען min ) Q x ? עבור כל אחד מהם ג . כיצד ישתנו גודל המהירות ו גודל התאוצה במהלך תנועת החרוז מ - L ל - min קבעו האם יגדל, יקטן או יישאר קבוע ונמקו . שני מטענים נקודתיים מסודרים על ציר ה - x כמתואר בתרשים . . 19 הוכיחו כי הפוטנציאל החשמלי של מערכת המטענים א . לאורך ציר ה - x בתחום x > d שווה ל : . הוכיחו כי הפוטנציאל החשמלי של מערכת המטענים לאורך ציר ה - x בתחום d < x < d - ב . שווה ל : . הוכיחו כי הפוטנציאל החשמלי של מערכת המטענים לאורך ציר ה - y > 0 ) y ( ג . שווה ל : . שלושה חלקיקים קטנים, שמסת כל אחד מהם M ומטען כל אחד מהם Q + , נמצאים . 20 במרחקים שווים זה מזה . כל אחד מהחלקיקים מבצע תנועה מעגלית שרדיוסה R סביב חלקיק רביעי שמטענו Q - , כמתואר בתרשים . נתונים : k , R, M, Q . מהי האנרגיה החשמלית הפוטנציאלית של המערכת ? א . מהי האנרגיה הקינטית של שלושת החלקיקים המסתובבים ? ב . מהי האנרגיה הכוללת של המערכת ? ג . 1 q 2 q m [ ] 24 . 0 Q + L q + + Q + Q + Q + Q R - d y x + Q + Q 1 2 d

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר