עמוד:97

97 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי q נמצאים במרחק של ] cm [ 80 זה מזה . . 14 q ו - [ C μ ] 6 = 1 שני מטענים נקודתיים [ C μ ] 2 = 2 q 1 q 2 A 6 ] μ C [ 2 ] μ C [ cm [ ] 80 cm [ ] 60 C B R2 P R2 r od m m m 2 L - 2 Q + Q R . . 15 R , וכדור מוליך חלול שרדיוסו ] cm [ 20 = 2 נתון כדור מוליך מלא שרדיוסו ] cm [ 10 = 1 q . מקרבים את הכדורים ומקבעים אותם כך q = 81 - 01· 4 - = 2 טוענים את שני הכדורים במטענים שווים : [ C ] שהמרחק בין מרכזי הכדורים הוא ] d = 50 [ cm . נקודה O נמצאת באמצע הקטע המחבר בין מרכזי הכדורים . נקודה P נמצאת על הציר המרכזי בין שני הכדורים במרחק ] r = 80 [ cm מנקודה O . בנקודה P m = 6 . 68 01· - 27 ומטענו נמצא חלקיק שמסתו ] kg [ q = 3 . 2 01· - 19 ( ראו תרשים ) . [ C ] משחררים את החלקיק ממנוחה בנקודה P . חשבו את מהירות החלקיק כשהוא עובר בנקודה O . א . חשבו את תאוצת החלקיק בנקודה P . ב . חשבו את השדה החשמלי בנקודה P . ג . q מוחזקים במנוחה במרחק L . 16 q ו - Q 2 - = 2 שני מטענים Qםייתדוקנ = 1 q היא m 2 . ברגע מסוים q היא m ומסת המטען 2 זה מזה . מסת המטען 1 משחררים את שני המטענים . מדוע התנע במערכת הגופים נשמר, אף שפועל כוח חשמלי על כל א . אחד מהמטענים ? מדוע האנרגיה במערכת הגופים נשמרת, אף שפועל כוח חשמלי על ב . כל אחד מהמטענים ? מה השינוי באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של המטענים כאשר המרחק ביניהם L 25 . 0 ? ג . רשמו משוואות שמהן ניתן לחשב מהי מהירות כל אחד מהמטענים, כאשר המרחק ביניהם L 25 . 0 . ד . מהו הפוטנציאל החשמלי א . בנקודה A הנמצאת באמצע המרחק בין המטענים ? מהו הפוטנציאל החשמלי ב . בנקודה B הנמצאת במרחק q ? cm ] [ 60 בדיוק מעל מטען 1 מהו הפוטנציאל החשמלי ג . בנקודה C , שבה עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר