עמוד:93

93 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי 9 - 10 ∙ 2 . 1 = Q . . 1 נתון כדור מוליך שרדיוסו ] R = 0 . 2 [ m הטעון במטען [ C ] המטען מפולג על פני שטח הפנים החיצוני של הכדור המוליך . הפוטנציאל V והפוטנציאל החשמלי בנקודה A הנמצאת מחוץ לכדור היא [ A = 18 ] V V . החשמלי בנקודה B הוא [ B = 9 ] V א . מהו הפוטנציאל החשמלי על שפת הכדור ? ב . מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה D הנמצאת באמצע המרחק בין מרכז הכדור ושפת הכדור ? ג . מהו מרחקן של כל אחת מהנקודות A ו - B ממרכז הכדור ? ד . מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה C הנמצאת באמצע המרחק בין שתי הנקודות A ו - B ? שני מטענים זהים נמצאים על הקודקודים של ריבוע שאורך צלעו a . ערכי . 2 q . q = 1 המטענים הם : q = 2 א . מהו הפוטנציאל החשמלי במרכז הריבוע ? ב . מהו גודל המטען Q שיש להציב בנקודה B הנמצאת באמצע הצלע העליונה כדי שהפוטנציאל החשמלי במרכז הריבוע יהיה שווה אפס ? מטען חיובי Q מפוזר בצורה אחידה בתוך כדור . 3 שרדיוסו R בצפיפות נפחית קבועה . נקודה A נמצאת במרחק של H ממרכז הכדור . א . מהו הפוטנציאל החשמלי על שפת הכדור ? ב . משחררים ממנוחה מנקודה A חלקיק שלילי שמטענו q – ומסתו m . מהי מהירות החלקיק בהגיעו לשפת הכדור ? שלושה מטענים נקודתיים q + מוחזקים בקודקודי משולש שווה צלעות , . 4 שאורך צלעו a . א . מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה A הנמצאת במחצית המרחק בין המטענים שבבסיס המשולש ? ב . מהי העבודה החיצונית הדרושה בהעברת המטען מקודקוד המשולש ( העליון ) לנקודה A ? תרגילים R D B C A Q + + + + + + + q a 1 q 2 a a a B HA R + + + + + + + + + + + + + q + q + q A + a a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר