עמוד:90

90 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 7 ) שני מטענים נקודתיים ו - מוחזקים במנוחה במרחק ] m [ 4 . 0 האחד מהשני . מסת כל אחד מהמטענים ] m = 5 [ gr . ברגע מסוים משחררים את שני המטענים . א . מה השינוי באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של המטענים כאשר המרחק ביניהם [ m ] 1 ? ב . מהי מהירות כל אחד מהמטענים כאשר המרחק ביניהם [ m ] 1 ? פתרון דוגמה מספר ( 7 ) א . השינוי באנרגיה הפוטנציאלית ( סופית פחות התחלתית ) : ב . אם מתייחסים אל שני המטענים כאל מערכת אחת, הכוח החשמלי ביניהם הוא כוח פנימי , מכאן שאין כוחות חיצונים הפועלים על המערכת ומתקיים שימור תנע במערכת . מכאן : הכוח היחיד הפועל במערכת הוא הכוח החשמלי בין שני המטענים שהוא כוח משמר, לכן האנרגיה הכוללת נשמרת . מכאן : 2 q 1 q m [ ] 4 . 0 q 2 q 1 u 1 u 2 m [ ] 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר