עמוד:87

87 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 4 ) בשלושה קודקודים C , A ו - E של משושה משוכלל, שאורך צלעו a , נמצא מטען נקודתי חיובי Q ( ראו תרשים ) . בטאו את תשובותיכם לשאלות באמצעות נתוני השאלה . א . מהו הפוטנציאל במרכז הסימטריה O של המשושה ? ב . מעבירים מטען נוסף Q ממקום רחוק מאוד אל הנקודה O . מהי העבודה שנעשתה נגד כוחות השדה החשמלי ? ג . מעבירים את המטען הנוסף Q מהמרכז O לקודקוד F . ] 1 [ מהו הפוטנציאל בנקודה O ? נמקו . ] 2 [ האם דרושה עבודה כדי להביא מטען q מאינסוף אל מרכז המשושה ? נמקו . ד . בכל אחד משני הקודקודים B ו - D מניחים מטען שלילי Q 2 - . האם הפעם דרושה עבודה כדי להביא מטען q מאינסוף אל מרכז המשושה ? נמקו . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) א . הפוטנציאל ב - O הוא סכום אלגברי של הפוטנציאלים משלושת המטענים : ב . עבודת הכוח החיצוני שווה לשינוי באנרגיה הפוטנציאלית, ולכן : ג . ] 1 [ הפוטנציאל החדש ב - O : ] 2 [ כן, דרושה עבודה להביא מטען q אל מרכז המשושה, כי הפוטנציאל באינסוף הוא אפס, ובמרכז O הפוטנציאל שונה מאפס : ד . הפוטנציאל החדש ב - O שווה לאפס, ולכן העבודה בהבאת מטען מאינסוף שווה לאפס . Q Q O Q AB C D E F a a a Q Q Q O Q AB C D E F a a a Q - 2 Q Q 2 - Q Q O Q AB C D E F a a a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר