עמוד:86

86 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 3 ) שני חלקיקים נקודתיים, בעלי מסה m ומטען q > 0 כל אחד, מבצעים תנועה מעגלית שרדיוסה R סביב חלקיק שמטענו q < 0 כך שהמרחק ביניהם נותר קבוע . נתונים : m , q , R , k . א . מהי האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של המערכת ? ב . מהי האנרגיה הקינטית של שני החלקיקים המסתובבים ? ג . מהי האנרגיה הכוללת של המערכת ? פתרון דוגמה מספר ( 3 ) א . האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית : ב . נמצא תחילה את מהירות החלקיקים ובעזרתה נחשב את האנרגיה הקינטית . מאחר שהחלקיקים נעים בתנועה מעגלית, הכוח מכוון לעבר מרכז המעגל, ולכן הכוח החשמלי ביניהם מהווה את הכוח הרדיאלי בתנועה זו . לפי החוק השני של ניוטון : האנרגיה הקינטית של שני החלקיקים : ג . האנרגיה הכוללת שווה לסכום האנרגיה הקינטית של החלקיקים המסתובבים והאנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של המערכת : + A B - -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר