עמוד:84

84 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי דוגמה מספר ( 1 ) ארבעה מטענים נקודתיים מסודרים על ציר ה - x כמתואר בתרשימים . תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) א . מהי האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית : ] 1 [ בסידור המתואר בתרשים א ? ] 2 [ בסידור המתואר בתרשים ב ? ב . מהי העבודה הנדרשת לצורך העברת המערכת מהמצב המתואר בתרשים א למצב המתואר בתרשים ב ? פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . ] 1 [ האנרגיה החשמלית של מערכת המטענים בסידור המתואר בתרשים א : ] 2 [ האנרגיה החשמלית של מערכת המטענים בסידור המתואר בתרשים ב : ב . העבודה החיצונית, הנדרשת להעברת המערכת מהמצב המתואר בתרשים א למצב המתואר בתרשים ב, שווה לשינוי באנרגיה הפוטנציאלית : dd y x + Q + Q - Q - Q dd dd y x + Q + Q - Q - Q dd תרשים בתרשים א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר