עמוד:79

79 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי מחיבור כל המשוואות הללו נקבל באגף השמאלי את העבודה הכוללת של השדה החשמלי, בהביאו את המטען q מנקודה A לנקודה B : באופן כללי, אם העתקת מטען q תיעשה במספר צעדים ( העתקים ) כלשהו ( n ) , תתקבל תוצאה זהה, כלומר : העבודה שמבצע הכוח החשמלי על מטען חשמלי חיובי, בעת העתקתו מנקודה כלשהי A לנקודה כלשהי אחרת B , הנמצאת על אותו קו שדה - איננה תלויה במסלול אלא רק בנקודות ההתחלה והסיום . לכן ניתן לומר שהכוח החשמלי הוא כוח משמר . תוצאה זאת צפויה מכיוון שהכוח החשמלי, המתואר על ידי חוק קולון , דומה מאוד לכוח הכבידה הנתון על ידי . בלימודי המכניקה ראינו שכוח הכבידה הוא כוח משמר שעבודתו אינה תלויה במסלול אלא רק בנקודת המוצא והסיום . התוצאה שקיבלנו מתקיימת לכל מסלול בין A ל - B . עבודת השדה החשמלי והפרש האנרגיות הפוטנציאליות U . מהיות הכוח החשמלי כוח משמר, ניתן להגדיר לו אנרגיה פוטנציאלית חשמלית , שאותה נסמן E העבודה שנעשית על ידי הכוח החשמלי, בהעבירו מטען q מנקודה A לנקודה B בשדה שנוצר סביב מטען Q , ניתנת על ידי הפרש שני ביטויים : כאשר : הביטוי מתאר את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של המטען q בנקודה A בשדה החשמלי שנוצר על ידי המטען Q . הביטוי מתאר את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של המטען q בנקודה B בשדה החשמלי שנוצר על ידי המטען Q . אם כן, העבודה שנעשית על ידי השדה החשמלי בהעברת המטען q מנקודה A לנקודה B ניתנת על ידי הפרש האנרגיות הפוטנציאליות בין נקודת ההתחלה A לנקודת הסיום B . בדרך כלל מקובל להגדיר הפרשי גדלים בין נקודת הסיום לנקודת ההתחלה, ולכן נרשום : ומכאן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר