עמוד:78

78 פרק 4 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי נחשב מהי העבודה שמבצע השדה החשמלי בהעתקת המטען q + מ - A ל - B לאורך קו שדה אחד . לשם כך נחלק את מסלול ההעתקה להעתקים קטנים . ההעתק הראשון מ - A ל - " 1" שווה ל , השדה E מפעיל על המטען q + כוח השווה ל - qE שכיוונו בכיוון של כלומר דחייה . לכן עבודת השדה על המטען היא חיובית ונתונה בביטוי : . ב מעבר מהנקודה A לנקודה ״ 1״, עוצמת השדה משתנה מהערך לערך : . מכיוון שהנקודות A ו - " 1" קרובות מאוד זו לזו, ההפרש בין עוצמות השדה בהן קטן מאוד, וניתן להניח שהשדה השורר בהן הוא הערך הממוצע : מכיוון שהנקודות ,1 A קרובות מאוד זו לזו, מתקיים : ולכן : ראינו ש : , וכן : ולכן : באותו אופן נוכל לחשב את העבודה בין כל שתי נקודות : Q BA4321 + q +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר