עמוד:76

76 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס r . 19 מטען נקודתי q + נמצא בנקודה O . נקודות A ו - B נמצאות במרחקים A r בהתאמה מהנקודה O . מקיפים את המטען הנקודתי בקליפה כדורית ו - B R , כמתואר בתרשים . R ו - 2 מוליכה בלתי טעונה שמרכזה O ורדיוסיה 1 תארו את חלוקת המטען על שפות הקליפה המוליכה . א . האם כתוצאה מהוספת הקליפה הכדורית יחול שינוי : ב . בשדה החשמלי בנקודה A ? נמקו . [ 1 ] בשדה החשמלי בנקודה B ? נמקו . [ 2 ] כדור מוליך שרדיוסו R טעון במטען Q 2 + . הכדור מוקף בקליפה כדורית . 20 מוליכה עבה שמטענה Q 4 - , רדיוסה הפנימי R 2 ורדיוסה החיצוני R 3 . נתונים : k , Q , R . תארו את חלוקת המטען על שפות הקליפה המוליכה . א . בטאו את השדה החשמלי בנקודות : D , C , B , A . ב . q + O R1 R 2 B A A R 2 R3 R B D - 4 Q Q 2 + C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר