עמוד:75

75 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס חוט פלסטיק ( חומר מבודד ) כופף לצורת טבעת מעגלית, שבה הושאר רווח . 16 קטן מאוד בקצוות . טוענים את הטבעת במטענים חיוביים המפוזרים בה בצורה אחידה . קבעו איזו מהטענות נכונה לגבי השדה החשמלי : במרכז הטבעת הוא שווה לאפס . [ 1 ] כיוונו ממרכז הטבעת לעבר אמצע הקטע החסר . [ 2 ] כיוונו מאמצע הקטע החסר לעבר מרכז הטבעת . [ 3 ] הוא קיים רק מחוץ לטבעת . [ 4 ] נתון כדור העשוי מחומר מוליך, שאינו טעון חשמלית . . 17 מקרבים אל הכדור מטען נקודתי q . קבעו איזו טענה נכונה : על q יפעל כוח דחייה . [ 1 ] על q יפעל כוח משיכה . [ 2 ] לא יפעל כוח על q מכיוון שהכדור ניטרלי . [ 3 ] בהתאם לסימנו של q ניתן לקבוע אם יפעל עליו כוח משיכה או כוח דחייה . [ 4 ] כדור מוליך שרדיוסו R טעון במטען Q - . הכדור מוקף בקליפה . 18 R R ורדיוסה החיצוני 2 מוליכה כדורית ניטרלית, שרדיוסה הפנימי 1 ( ראו תרשים ) . חלוקת המטען על שפות הקליפה היא : א . 0 על השפה הפנימית, Q + על השפה החיצונית . [ 1 ] Q + על השפה הפנימית, 0 על השפה החיצונית . [ 2 ] 0 על השפה הפנימית, 0 על השפה החיצונית . [ 3 ] Q + על השפה הפנימית, Q - על השפה החיצונית . [ 4 ] עוצמת השדה היא הגדולה ביותר : ב . ] 1 [ בנקודה A ] 2 [ בנקודה B ] 3 [ בנקודה C ] 4 [ בנקודה D עוצמת השדה היא הקטנה ביותר ( יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה ) : ג . ] 1 [ בנקודה A ] 2 [ בנקודה B ] 3 [ בנקודה C ] 4 [ בנקודה D + + + + + + + + + + + + + q כדור A R R1 R 2 B D C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר