עמוד:73

73 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס קליפה כדורית מוליכה טעונה בצפיפות מטען אחידה . חותכים מהקליפה . 11 כיפה עגולה זעירה, וכתוצאה מכך נוצר בה חור . בהנחה ששינוי זה אינו משנה את הצפיפות האחידה של המטען שעל שפת הקליפה הכדורית, קבעו מהו ההיגד או ההיגדים הנכונים : השדה במרכז הקליפה שווה אפס . [ 1 ] כיוון השדה במרכז הקליפה הוא ממרכז הקליפה לעבר מרכז החור . [ 2 ] השדה במרכז החור שווה אפס . [ 3 ] כיוון השדה במרכז החור הוא ממרכז החור החוצה . [ 4 ] בתוך כדור ישנו חלל כדורי . רדיוס החלל שווה למחצית רדיוס הכדור . מטען . 12 חיובי מפוזר בצורה אחידה בתוך חלק הכדור ללא החלל בצפיפות נפחית קבועה . איזה מהתרשימים מתאר את כיוון השדה בנקודות A ו - B ( אורך החץ מייצג A את עוצמת השדה ) ? B ABAB ABAB א ג ב ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר