עמוד:72

72 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס כדור שמסתו ] m = 2 [ kg ומטען תלוי באמצעות חוט . 7 מהתקרה . מתחת לכדור ישנו לוח אינסופי בעל צפיפות מטען משטחית . חשבו את המתיחות בחוט . א . חשבו את המתיחות בחוט אם צפיפות המטען תהיה . ב . כדור שמסתו ] m = 500 [ gr ומטענו תלוי באמצעות חוט . 8 מהתקרה . משמאל לכדור ישנו לוח אינסופי בעל צפיפות מטען משטחית , הנטוי בזווית של ° 45 ביחס לאופק . באיזו זווית ביחס לאנך ייפרש החוט ? א . חשבו את המתיחות בחוט . ב . כדור שמסתו ] m = 50 [ gr ומטענו Q תלוי באמצעות חוט מהתקרה . . 9 משמאל לכדור ישנו לוח אינסופי בעל צפיפות מטען משטחית . נתון שהחוט נפרש בזווית של ° 30 ביחס לאנך . חשבו את המתיחות בחוט . א . חשבו את גודל המטען Q וציינו מה סימנו . ב . מרכזה של קליפה כדורית מוליכה שרדיוסה ] R = 10 [ cm . 10 נמצא במרחק ] r = 20 [ cm מכל אחד משני לוחות מישוריים גדולים מאוד . הקליפה טעונה במטען חיובי בצפיפות אחידה , והלוחות טעונים : האחד במטען חיובי בצפיפות אחידה , והשני במטען שלילי בצפיפות אחידה . חשבו את עוצמת השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה A א . הנמצאת במרכז הקליפה . חשבו את עוצמת השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה B , הנמצאת במרחק [ cm ] 15 מעל למרכז ב . הקליפה . σ + + + + + + + σ o 45 _ _ _ _ _ _ _ _ σ o 30 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R A B r r 1 σ σ + σ−

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר