עמוד:70

70 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס נתון כדור מוליך שרדיוסו [ R = 5 ] cm . הכדור טעון במטען חיובי בצפיפות אחידה σ על פני שטח . 1 הפנים החיצוני שלו . עוצמת השדה החשמלי בנקודה A , הנמצאת במרחק של ] cm [ 80 ממרכז E . A = 100 N C ⎡ ⎤ ⎢ ⎣ הכדור, היא ⎥ ⎦ חשבו את גודל המטען Q של הכדור . א . חשבו את צפיפות המטען המשטחית σ על פני הכדור . ב . מהו גודל השדה החשמלי בנקודה B הנמצאת במרחק של [ cm ] 3 ממרכז הכדור ? ג . נתון כדור מוליך שרדיוסו [ R = 5 ] cm הטעון במטען שלילי בצפיפות אחידה . 2 על פני שטח הפנים החיצוני שלו . א . חשבו את גודל המטען Q של הכדור . ב . מהי עוצמת השדה החשמלי בנקודה A הנמצאת במרחק של [ m ] 2 ממרכז הכדור, ומה כיוונו ? ג . מה גודל וכיוון הכוח שיפעל על מטען , שיונח בנקודה B הנמצאת במרחק של [ m ] 1 ממרכז הכדור ? אלקטרון משוחרר ממנוחה מנקודה A , הנמצאת 50 ס"מ מעל לוח . 3 "אינסופי" הטעון במטען חיובי בצפיפות אחידה . א . תארו את תנועת האלקטרון ( צורת המסלול, מהירותו, תאוצתו ) עד רגע הגיעו ללוח . ב . מצאו את מהירותו של האלקטרון כהרף עין לפני הגעתו ללוח הטעון . ג . מה היה זמן תנועתו מרגע שחרורו ועד הגעתו ללוח ? שני לוחות מישוריים גדולים מאוד נמצאים במרחק של [ cm ] 2 זה מזה . . 4 הלוח התחתון טעון במטען חיובי בצפיפות אחידה . העליון טעון במטען שלילי בצפיפות אחידה . משחררים ממנוחה אלקטרון מהלוח השלילי . הניחו כי כוח הכבידה זניח . א . מהי עוצמת השדה החשמלי ומה כיוונו בין הלוחות ? ב . מהי תאוצת האלקטרון הנע בין הלוחות ? ג . כעבור כמה זמן יגיע האלקטרון ללוח החיובי ? תרגילים R B A σ + + + + + + + R B A σ - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + A cm ] [ 50 פרק 28 Fig cm ] [ 2 e - + + + + + + - - - - - - 1 σ 2 σ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר