עמוד:68

68 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס דוגמה מספר ( 7 ) כדור מוליך שרדיוסו R טעון בצפיפות מטען משטחית σ + . הכדור מוקף בקליפה מוליכה כדורית ניטרלית, שרדיוסה הפנימי R 4 ורדיוסה ε החיצוני R 6 . נתונים : R , σ , 0 א . תארו את חלוקת המטען על שפות הקליפה המוליכה . ב . בטאו את השדה החשמלי בנקודות : A , B , C , D . פתרון דוגמה מספר ( 7 ) א . מטען הכדור המלא : כדי לקבל 0 = E בכל נקודה פנימית של הקליפה המוליכה, צריך להימצא מטען מושרה Q – על המשטח הפנימי של הקליפה המוליכה, שאותו משרה המטען Q + שעל שפת הכדור . מכאן שהמטען המושרה על השפה הפנימית של הקליפה : המטען על השפה החיצונית שווה בגודלו והפוך בסימנו לזה של הקליפה החיצונית כי הקליפה ניטרלית : ב . לפי חוק גאוס, השדה האלקטרוסטטי בתוך הכדור המוליך הוא אפס . השדה מחוץ לכדור הטעון זהה לשדה שהיה יוצר מטען נקודתי שווה ערך Q הנמצא במרכז הכדור . הקליפה הכדורית אינה משפיעה . השדה בתוך הקליפה המוליכה שווה אפס : השדה מחוץ לקליפה ( הניטרלית ) ולכדור הטעון, שווה לשדה שהיה יוצר מטען נקודתי שווה ערך Q הנמצא במרכז הכדור . B C D R 4 R R 6 A R

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר