עמוד:67

67 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס במקרה אחר לוקחים לוח "אינסופי" טעון במטען שלילי בצפיפות אחידה, שבו נקב קטן ( תרשים ב ) . פרוטון משוחרר ממנוחה מהנקודה B , הנמצאת מעל הנקב במרחק ] cm [ 100 מהלוח . נתון כי גודל השדה החשמלי בנקודה B הוא . ג . תארו את תנועת הפרוטון ( צורת המסלול, מהירותו, תאוצתו ) עד הרגע שבו הוא נעצר לראשונה . הסבירו את שיקוליכם . ד . מצאו את מהירותו של הפרוטון, כהרף עין לפני הגעתו ללוח הטעון . ה . מהי צפיפות המטען המשטחית של הלוח σ ? פתרון דוגמה מספר ( 6 ) א . מרגע שחרורו ועד הגיעו לשפת הכדור, כוח המשיכה החשמלי מאיץ את הפרוטון כלפי מטה . לכן הפרוטון מגביר את מהירותו כאשר גודל תאוצתו ומהירותו מרביים, סמוך לשפת הכדור . בתוך הכדור השדה החשמלי שווה לאפס, לכן לא יפעל כוח על הפרוטון והוא ינוע במהירות קבועה . מרגע יציאתו מהנקב, מהירות הפרוטון תקטן כי כיוון הכוח הפועל עליו הוא כלפי מעלה וכך גם כיוון תאוצתו . ב . נחשב תחילה את מטען הכדור בעזרת השדה בנקודה A : נסמן נקודה AA על שפת הכדור : ג . מרגע שחרורו ועד הגיעו ללוח, כוח המשיכה החשמלי, שהוא קבוע בגודלו, מאיץ את הפרוטון בתאוצה קבועה כלפי מטה והפרוטון מגביר את מהירותו . מרגע יציאתו מהנקב, מהירות הפרוטון תקטן בקצב קבוע . ד . נחשב תחילה את תאוצת הפרוטון : ה . _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ B cm [ ] 100 תרשים ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר