עמוד:63

63 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס דוגמה מספר ( 2 ) כדור העשוי מחומר מוליך שרדיוסו R טעון בצפיפות מטען משטחית אחידה σ + . נתונים : ε . σ , 0 א . מהו גודל מטען הכדור ? ב . מהו השדה החשמלי סמוך מאוד לפני הכדור ? ג . מהו השדה במרחק R 2 ממרכז הכדור ? R ממרכז הכדור ? ⎯ ד . מהו השדה במרחק 2 פתרון דוגמה מספר ( 2 ) A = 4 π R2 , א . נמצא את מטען הכדור בעזרת צפיפות המטען המשטחית . שטח הפנים של מעטפת כדורית הוא מכאן : ב . לפי חוק גאוס, השדה מחוץ לכדור הטעון שווה לשדה שהיה יוצר מטען נקודתי שווה ערך Q , הנמצא במרכז הכדור, לכן : ג . המרחק גדל פי ,2 עוצמת השדה החשמלי קטנה פי 4 : ד . השדה האלקטרוסטטי בתוך הכדור המוליך הוא אפס , ועודף המטען מתפלג על פני שטח הפנים של המוליך . R R 2 + + + +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר