עמוד:62

62 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) מרכזה של קליפה כדורית מוליכה שרדיוסה ] R = 10 [ cm נמצא r מלוח מישורי גדול מאוד . הקליפה טעונה במרחק [ cm [ 20 = 2 במטען שלילי בצפיפות אחידה , והלוח טעון במטען חיובי בצפיפות אחידה . חשבו את עוצמת השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה A הנמצאת r ממרכז הכדור . במרחק [ cm ] 25 = 1 פתרון דוגמה מספר ( 1 ) נחשב תחילה את גודל השדות החשמליים . לפי חוק גאוס, השדה מחוץ לקליפה הטעונה הריהו כשדה שהיה יוצר מטען נקודתי שווה ערך למטען המפולג על פני שטח הפנים החיצוני של הקליפה המוליכה : בכיוון שמאלה : לפי חוק גאוס, גודל השדה שנוצר בשל הלוח המישורי : בכיוון מעלה . השדה בנקודה A שווה לסכום השדות של הלוח והקליפה . גודלו : כיוונו : + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + R A r 1 r 2 1 σ 2 σ + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + R A E1 E2 r 1 r 2 1 σ 2 σ פרק 13 Fig A E1 EA E2 θ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר