עמוד:60

60 פרק 3 שטף חשמלי וחוק גאוס שדה חשמלי של לוח מוליך אינסופי טעון לוח מוליך אינסופי טעון במטען Q + המפוזר בצורה אחידה ( כמות המטען ליחידת שטח היא קבועה ) . מטעמי סימטריה, בכל אחד משני צדי המישור מתקבל שדה אחיד . נחשב שדה זה בעזרת חוק גאוס . נבחר בתור משטח גאוסי משטח גלילי, כך ששני בסיסיו, ששטח כל אחד מהם A , מקבילים ללוח משני עבריו ובמרחק זהה ממנו . A ) ולכן . המטען Q הכלוא בתוך הגליל נמצא על חלק הלוח שבתוך הגליל ( 1 A ולכן : A ו - 3 השדה החשמלי מקביל למעטפת הגליל ומאונך לשני הבסיסים 2 שדה חשמלי בין שני לוחות אינסופיים טעונים בהתבסס על התוצאה שקיבלנו עבור לוח אינסופי טעון, ניתן לראות כי : בין הלוחות השדה אחיד ושווה לסכום הווקטורי של השדות של שני הלוחות, כלומר : מחוץ ללוחות השדות מבטלים זה את זה והשדה השקול שווה לאפס, 0 = E . שימו לב : השדה בין כל שני לוחות שהמרחק ביניהם קטן מאוד ביחס לשטחם שווה ל - , כלומר ניתן להתייחס אליהם כאילו הם אינסופיים . E A1 + + + + + + + + + + + + σ E A A2 A 13 σ - σ + E = 0 E = 0 גבא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר