עמוד:54

54 פרק 2 השדה החשמלי Q . . 28 Q ו - Q3 , 2 על היקפו של ריבוע שאורך צלעו a 2 סודרו באופנים שונים המטענים 1 במצב המתואר בתרשים א, כיוון השדה החשמלי במרכז היה שמאלה בדיוק . במצב המתואר בתרשים ב, התקבל במרכז הריבוע שדה חשמלי שקול, שכיוונו מתואר על ידי החץ . Q . נמקו . א . Q2 / Q ואת היחס בין גודלם Q1 , 2 קבעו על פי תרשים א את סימנם של המטענים 1 Q . נמקו . ב . Q3 / Q ואת היחס בין הגדלים 1 קבעו על פי תרשים ב את סימנו של 3 מהי זווית השדה השקול במרכז הריבוע, במצב המתואר בתרשים ג ? נמקו . ג . בתרשים שלפניכם מתוארת טבעת מעגלית דקה שרדיוסה R והיא טעונה באופן אחיד . 29 במטען חיובי Q + . ציר z מוגדר כך : ראשיתו נמצאת במרכז הטבעת המעגלית, הוא מאונך למישור הטבעת, וכיוונו החיובי כלפי מעלה ( כמתואר בתרשים ) . מהו השדה החשמלי שהטבעת יוצרת על ציר z בכל הנקודות ששיעורן 0 > z ? נמקו . א . מהו השדה החשמלי שהטבעת יוצרת על ציר z בכל הנקודות ששיעורן 0 < z ? נמקו . ב . מהו גודל השדה החשמלי במרכז ג . הטבעת ( 0 = z ) ? לפניכם ארבעה גרפים ( 1 ) - ( 4 ) . ד . איזה מבין ארבעת הגרפים יכול לתאר את השדה החשמלי לאורך ציר z , כפונקציה של z ? נמקו . Z R FZ Z FZ Z 12 FZ Z FZ Z 34 a a Q1 E E Q2 a a Q1 Q3 O 45 תרשים בתרשים א a a Q1 Q2 תרשים ג Q3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר