עמוד:52

52 פרק 2 השדה החשמלי כדור קטן שמסתו m ומטענו q + נמצא במנוחה על . 22 מישור משופע חלק הנטוי בזווית α . בקצהו התחתון של המישור המשופע מחובר באופן קבוע כדור קטן אחר שמטענו Q + . נתונים : α , q , Q , m , g . היכן, לאורך הקו המחבר בין המטענים, עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ? חלקיק בעל מסה m הטעון במטען q נמצא במנוחה . 23 d מהלוח התחתון של שני לוחות ⎯ בדיוק במרחק 3 אינסופיים, הטעונים בצפיפות מטען אחידה σ + ו - σ – ( המרחק d קטן מאוד ביחס לממדי הלוחות ) . נתונים : m , g , d ,E , k . רשמו את גודלו וכיוונו של הכוח החשמלי א . הפועל על החלקיק . רשמו את כיוונו של השדה החשמלי השורר בין הלוחות . ב . חשבו את גודלו וסימנו של מטען החלקיק q . ג . d מעל לחלקיק . ד . ⎯ חשבו את גודלו של השדה החשמלי בנקודה P , הנמצאת במרחק 3 חלקיק קטן שמסתו ומטענו . 24 נמצא באזור שבו שורר שדה חשמלי שעוצמתו וכיוונו מקביל לפני הקרקע . החלקיק משוחרר ממנוחה מגובה של ופוגע בקרקע . ניתן להזניח את התנגדות האוויר . הוכיחו שמסלול תנועת הכדור הוא קו ישר . א . מהו גודלו של הכוח הפועל על החלקיק במהלך תנועתו ? ב . מהו ההעתק האופקי של החלקיק מרגע ששוחרר ועד לרגע שבו ג . פגע בקרקע ? x y + q,m Q + α d σ - σ + d 3 d 3 d 3 P m,q h m,q E

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר