עמוד:51

51 פרק 2 השדה החשמלי שני מטענים נקודתיים שווים בגודלם ממוקמים . 19 בקודקודיו של משולש ישר זווית בקצות היתר . גודל המטען . נתון כי השדה בנקודה A מכוון אנכית כלפי מעלה . q ? א . q , 1 מהם סימני המטענים 2 מה גודלו של השדה החשמלי E ? ב . מהו הכוח ( גודל וכיוון ) שיפעל על מטעןג . , אם יונח בנקודה A ? שני מטענים נקודתיים שליליים מסודרים על ציר . 20 ה - x כמתואר בתרשים . הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי שנוצר על א . ידי המערכת לאורך ציר ה - x בתחום x > d שווה ל : הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי שנוצר על ב . ידי המערכת לאורך ציר ה - x בתחום d < x < d - שווה ל : . הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי שנוצר על ידי המערכת לאורך ציר ה - y > 0 ) y ( שווה ל : ג . . היכן, לאורך ציר ה - x , עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ? הסבירו . ד . שני מטענים נקודתיים מסודרים על ציר ה - x כמתואר בתרשים . . 21 הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי שנוצר על ידי א . המערכת לאורך ציר ה - x בתחום x > d שווה ל : . הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי שנוצר על ידי המערכת ב . לאורך ציר ה - x בתחום d < x < d - שווה ל : . מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) , שנוצר על ידי המערכת בנקודה הנמצאת לאורך ציר ה - y > 0 ) y ( ? ג . היכן, לאורך ציר ה - x , עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ? הסבירו . ד . 2 q 1 q A E cm ] 6 [ cm ] [ 8 cm ] [ 10 d y x + Q - Q d d y x - Q - Q d

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר