עמוד:49

49 פרק 2 השדה החשמלי מטען חיובי Q מפוזר בצורה אחידה בתוך . 13 כדור שרדיוסו R בצפיפות נפחית קבועה . עוצמת השדה החשמלי בנקודה A , הנמצאת במרחק H ממרכז הכדור, היא E . מהו מטען הכדור Q ? א . מהי עוצמת השדה מחוץ לכדור, קרוב מאוד לפניו ? ב . בכל אחד משלושת הקודקודים C , B , A של משושה משוכלל, שאורך . 14 צלעו a , נמצאים מטענים השווים בגודלם והפוכים בסימנם ( ראו תרשים ) . מהו השדה החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הסימטריה O של א . המשושה ? מהו השדה החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) בקודקוד B של המשושה ? ב . נתונים שלושה מטענים בעלי גודל מטען שווה וסימנים שונים, המונחים . 15 בקודקודיו של משולש שווה צלעות בעל צלע שאורכה a . חשבו את השדה החשמלי שנוצר במרכז המשולש . שלושה מטענים נקודתיים q + מוחזקים בקודקודי משולש שווה צלעות . 16 שאורך צלעו a . מהי עוצמת השדה בנקודה A , הנמצאת במחצית המרחק בין א . המטענים שבבסיס המשולש ? היכן יש למקם מטען נוסף q + כדי שעוצמת השדה בנקודה A ב . תתאפס ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H R A Q - Q + Q O - AB C D E F a פרק 49 Fig Q + Q - Q - a a a q + q + q + a a A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר