עמוד:48

48 פרק 2 השדה החשמלי ארבעה מטענים זהים נמצאים על הקודקודים של ריבוע שאורך צלעו a . . 10 q . q 2 = q 1 = q = 3 ערכי המטענים הם : q = 4 מהו השדה השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הריבוע ? א . מהו השדה השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הריבוע, אם מסלקים את ב . q ? המטען 3 מהו השדה השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הריבוע, אם מסלקים את ג . q ? q ו - 3 המטענים 2 אלקטרון שמסתו ומטענו . 11 נכנס במהירות שגודלה לאזור שבו שורר שדה חשמלי שעוצמתו , כמתואר בתרשים . כיוון המהירות בעת כניסת האלקטרון מקביל לכיוון השדה . הניחו כי השפעת המשקל זניחה יחסית לכוח החשמלי . מהי צורת המסלול של האלקטרון בשדה החשמלי ? א . מהו הכוח החשמלי הפועל על האלקטרון מצד השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) ? ב . מהי תאוצת האלקטרון ( גודל וכיוון ) ? ג . האם האלקטרון ישנה את כיוון תנועתו ? אם לא - נמקו מדוע, אם כן - כעבור כמה זמן מרגע כניסתו ד . לשדה זה יקרה ? 44 Fig q 1 q 2 q a 3 q 4 a a a v E v E 0 . 4 ] cm [ cm [ ] 3 cm [ ] 4 . 0 פרוטון שמסתו . 12 ומטענו נכנס במהירות שגודלה וכיוונה שמאלה, לאזור שבו שורר שדה חשמלי שעוצמתו E , שנוצר בין שני לוחות . כיוון מהירות הפרוטון בעת כניסתו לשדה ניצב לכיוון השדה . נתון שהפרוטון עובר בתנועתו בדיוק בקצה השמאלי של הלוח התחתון ( הניחו כי השפעת המשקל זניחה יחסית לכוח החשמלי ) . מהו כיוונו של השדה החשמלי בין שני הלוחות ? נמקו . א . חשבו את גודל תאוצת הפרוטון בזמן תנועתו בין הלוחות . ב . חשבו את גודלו של השדה החשמלי בין שני הלוחות . ג . מהי מהירות הפרוטון ( גודל וכיוון ) כשהוא עובר בדיוק בקצה השמאלי של הלוח התחתון ? ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר