עמוד:47

47 פרק 2 השדה החשמלי בכל אחד מחמשת הקודקודים A , B , C , D ו - E של משושה . 7 משוכלל, שאורך צלעו a , נמצא מטען נקודתי חיובי 0 > Q . בקודקוד F אין מטען ( ראו תרשים ) . בטאו את תשובותיכם לשאלות באמצעות נתוני השאלה ( Q , a ) . מהו השדה החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הסימטריה O א . של המשושה ? מציבים מטען נוסף Q 2 + בקודקוד F של המשושה . מהו ב . השדה החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הסימטריה O של המשושה ? מציבים בקודקוד F מטען שלילי 0 < Q ( במקום המטען Q 2 + ) . ג . מהו השדה החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הסימטריה O של המשושה ? בשלושה מקודקודיו של מלבן מצויים מטענים חשמליים כמתואר בתרשים . . 8 חשבו את השדה החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) בקודקוד A . שני מטענים נמצאים על הקודקודים של ריבוע שאורך צלעו a . . 9 ערכי המטענים הם : . מהו השדה השקול ( גודל וכיוון ) במרכז הריבוע ? א . q שיש להציב בנקודה B הנמצאת באמצע הצלע ב . מהו המטען 3 התחתונה, כדי שהשדה השקול במרכז הריבוע יהיה שווה אפס ? Q + Q + Q + Q O + Q + AB C D E F a q 2 = - 5 ] μ C [ Aq 3 = 10 ] μ C [ q 1 = 20 ] μ C [ 8 ] cm [ cm [ ] 8 cm [ 6 ] cm [ ] 6 B q 1 q a 2 a a a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר