עמוד:46

46 פרק 2 השדה החשמלי q . . 4 q ו - 2 התרשימים הבאים מתארים את קווי השדה המתקבלים משני מטענים 1 מהם סימני כל מטען בכל אחד מהתרשימים ? א . מהו היחס בכל אחד מהתרשימים ? ב . q נמצאים במרחק [ cm ] 4 זה מזה . . 5 q ו - 2 שני מטענים 1 q שגודלו ] F = 200 [ N q מפעיל כוח על המטען 2 המטען 1 וכיוונו כמתואר בתרשים . נתון . q ? א . מהי עוצמת השדה החשמלי בנקודה שבה נמצא 2 q . ב . חשבו את גודל המטען 1 q ? ג . מהי עוצמת השדה החשמלי בנקודה שבה נמצא 1 שני מטענים נקודתיים שגודלם נמצאים במרחק ] cm [ 80 זה מזה . . 6 מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה A הנמצאת באמצע המרחק בין המטענים ? א . היכן, לאורך הקו המחבר בין המטענים, עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ? ב . q ? ג . מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה B הנמצאת במרחק ] cm [ 60 בדיוק מעל מטען 1 ב גא 1 q 2 q 2 q 2 q 1 q 1 q q 2 q 1 cm [ F ] 4 q 1 q 2 A 6 ] μ C [ 2 ] μ C [ cm [ ] 80 cm [ ] 60 B

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר