עמוד:45

45 פרק 2 השדה החשמלי מטען נקודתי יוצר סביבו שדה חשמלי . נתונים : . 1 השדה החשמלי בנקודה A : השדה החשמלי בנקודה B : . מהו המרחק של כל אחת מהנקודות A , B מהמטען הנקודתי ? א . מהו השדה החשמלי בנקודה C הנמצאת באמצע המרחק בין שתי הנקודות A ו - B ? ב . מהו הכוח החשמלי ( גודל וכיוון ) שיפעל על מטען , אם יונח בנקודה C ? ג . שני מטענים נקודתיים ו - מוחזקים . 2 במנוחה במרחק [ m ] 2 זה מזה . מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה הנמצאת באמצע המרחק בין א . המטענים ? מהו הכוח החשמלי ( גודל וכיוון ) שיפעל על מטען ב . המונח בנקודה הנמצאת באמצע המרחק בין המטענים ? מהו הכוח החשמלי ( גודל וכיוון ) שיפעל על מטען המונח בנקודה הנמצאת באמצע ג . המרחק בין המטענים ? התרשים הבא מתאר את קווי השדה החשמלי המתקבלים מארבעה מטענים הנמצאים במישור התרשים . . 3 האם כל המטענים שווים בגודלם ? נמקו . א . מהו סימנו של כל אחד מהמטענים ? ב . דרגו את עוצמת השדה בנקודות a , b , c , d לפי הסדר, ג . מהגבוהה לנמוכה . תרגילים Q A C B q 2 q 1 m [ ] 2 פרק 37 Fig a b c dq 1 q 2 q 4 q 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר