עמוד:42

42 פרק 2 השדה החשמלי ב . המטען השמאלי יוצר שדה שכיוונו ימינה, והמטען הימני יוצר שדה שכיוונו שמאלה : ג . רכיבי השדה שיוצרים שני המטענים מתקזזים בכיוון האופקי ומתחברים בכיוון האנכי : בכיוון מעלה : ד . עוצמת השדה החשמלי מתאפסת בנקודה ( ,0 0 ) , שם השדות מתקזזים . d x Q E1 E2 Q d d - x x y 12 d y x Q E1 E2 Q d 12 α α

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר