עמוד:41

41 פרק 2 השדה החשמלי דוגמה מספר ( 6 ) שני מטענים חיוביים נקודתיים מסודרים על ציר ה - x כמתואר בתרשים . א . הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי, שנוצר על ידי המערכת לאורך ציר ה - x בתחום x > d , שווה ל : ב . הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי, שנוצר על ידי המערכת לאורך ציר ה - x בתחום d < x < d - , שווה ל : ג . הוכיחו כי עוצמת השדה החשמלי, שנוצר על ידי המערכת לאורך ציר ה - y > 0 ) y ( , שווה ל : ד . היכן, לאורך ציר ה - x , עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ? הסבירו . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) א . שני המטענים יוצרים שדה שכיוונו ימינה וגודלו : d y x QQ d 12 d x QE1 E2 d Q x x - d 12 y

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר