עמוד:40

40 פרק 2 השדה החשמלי דוגמה מספר ( 5 ) נתונים 3 מטענים בעלי גודל מטען שווה וסימנים שונים, המונחים בקודקודיו של משולש שווה צלעות, שאורך צלעותיו a . חשבו את השדה החשמלי שנוצר במרכז המשולש עבור כל אחד משני התרשימים . פתרון דוגמה מספר ( 5 ) א . בתרשים א כל מטען יוצר שדה חשמלי בעל עוצמה זהה, שהרי גודל המטענים שווה והמרחק בין כל מטען למרכז המשולש שווה . עוצמת כל אחד מהשדות החשמליים : השדה השקול בכיוון מעלה ועוצמתו : ב . גם בתרשים ב כל מטען יוצר שדה חשמלי בעל עוצמה זהה, שהרי גודל המטענים שווה והמרחק בין כל מטען לבין מרכז המשולש שווה . עוצמת כל אחד מהשדות החשמליים : השדה השקול יהיה מכוון לאורכו של ציר y ( אותו בחרנו כפי שמתואר באיור ) , מאחר שרכיבי השדה בציר x שווים ומנוגדים, לכן : Q + Q + Q - a a a Q + Q - a a תרשים א Q + Q + Q - Q - a a a תרשים ב תרשים א Q + Q + Q - a x a a a 2 O 60 O 120 Q + Q - Q - a x x y a a a 2 O 60 O 120 תרשים בתרשים א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר