עמוד:39

39 פרק 2 השדה החשמלי דוגמה מספר ( 4 ) שני מטענים נקודתיים ממוקמים בקודקודיו של משולש ישר זווית בקצות היתר . גודל המטען . נתון כי השדה בנקודה A מכוון אופקית שמאלה . q ? ,q 1 א . מהם סימני המטענים 2 ב . מה גודלו של השדה החשמלי E ? ג . מהו הכוח ( גודל וכיוון ) שיפעל על מטען , אם יונח בנקודה A ? פתרון דוגמה מספר ( 4 ) q שלילי . ראו תרשים חצים בהתאם לשדה q חיובי, 1 א . ניתן להסיק כי 2 השקול . ב . הרכיב האנכי של השדה השקול בנקודה A שווה לאפס, לפיכך : ג . כיוון השדה השקול בנקודה A הוא שמאלה . את עוצמתו ניתן לחשב בעזרת משפט פיתגורס : גודלו של הכוח : מכיוון שכיוון השדה שמאלה, על מטען שלילי יפעל כוח שכיוונו ימינה . 2 q 1 q AE cm ] 3 [ cm ] [ 4 cm ] [ 5 q 1 q 2 AE cm ] 3 [ cm ] [ 4 cm ] 37 O [ 5 O 53 E

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר