עמוד:37

37 פרק 2 השדה החשמלי דוגמה מספר ( 2 ) ארבעה מטענים נקודתיים מסודרים על ציר ה - x כמתואר בתרשימים . א . עבור כל אחד מהתרשימים מצאו : מהו השדה החשמלי בראשית הצירים ? ב . איזה מהחצים מתאר את כיוון השדה החשמלי השקול שיוצרת מערכת המטענים לאורך ציר ה - y החיובי : ] 1 [ בסידור המתואר בתרשים א ? ] 2 [ בסידור המתואר בתרשים ב ? פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . בתרשים א 0 = E , השדות מתקזזים ( ראו חצים לאורך ציר x ) . בתרשים ב, כל מטען יוצר שדה חשמלי שכיוונו ימינה . ( ראו חיצים מתחת לציר x ) . גודלו של השדה השקול : ב . ] 1 [ בתרשים א : השדה החשמלי בכיוון חץ 2 . רכיבי השדות בכיוון האופקי מתקזזים, ובכיוון האנכי השקול הוא כלפי מעלה . ] 2 [ בתרשים ב : השדה החשמלי בכיוון חץ 7 . רכיבי הציר האנכי מתקזזים, וכל אחד מהמטענים יוצר שדה חשמלי שכיוונו ימינה . dd y x + Q + Q - Q - Q dd dd y x + Q + Q - Q - Q dd תרשים בתרשים א 3 2 1 4 7 8 6 5 dd y x + Q + Q - Q - Q dd dd y x + Q + Q - Q - Q dd תרשים א תרשים ב dd y x + Q + Q - Q - Q dd dd y x + Q + Q - Q - Q dd תרשים א תרשים ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר