עמוד:35

35 פרק 2 השדה החשמלי תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) שני מטענים נקודתיים של ו - נמצאים במרחק של 40 ס"מ זה מזה . א . מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה A הנמצאת באמצע המרחק בין המטענים ? ב . היכן, לאורך הקו המחבר בין המטענים, עוצמת השדה החשמלי שווה אפס ? q ? ג . מהו השדה החשמלי ( גודל וכיוון ) בנקודה B הנמצאת במרחק ] cm [ 30 בדיוק מעל מטען 1 פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . נבחר כיוון ימין חיובי . השדה השקול בנקודה A : השדה מכוון שמאלה . q . ב . השדה יכול להתאפס רק בנקודה הנמצאת ימינה ממטען 2 בין המטענים, כיווני השדות מתחברים . נניח נקודה C , שהיא קרובה יותר למטען הקטן יותר בגודלו ורחוקה מהמטען הגדול יותר, ונחשב את המרחק x בינה לבין המטען הקטן, כך שהשדה החשמלי בה יתאפס . [ q 1 q 2 A - 12 ] μ C [ 8 ] μ C cm [ ] 40 cm [ ] 30 B q 1 q 2 A - 12 ] μ C [ 8 ] μ C [ cm [ ] 40 CA - 12 ] μC [ 8 ] μ C [ 2 1 cm [ x ] 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר