עמוד:34

34 פרק 2 השדה החשמלי שני לוחות אינסופיים מקבילים שני לוחות אינסופיים מקבילים טעונים, האחד בצפיפות מטען אחידה σ + והשני בצפיפות מטען אחידה σ - . המרחק בין הלוחות הוא d . הלוחות מחלקים את המרחב כולו לשלושה אזורים, כפי שמתואר באיור ( א, ב, ג ) . בין הלוחות ( אזור ב ) השדות מתחברים ונוצר שדה אחיד שכיוונו מהלוח החיובי אל הלוח השלילי . מחוץ ללוחות ( אזורים א, ג ) השדות מבטלים זה את זה, והשדה השקול שווה לאפס . סיכום " שדה חשמלי " סביב מטען חשמלי מתאפיין בכך שכאשר מניחים באחת מנקודותיו מטען חשמלי, . 1 יפעל עליו כוח חשמלי . עוצמת השדה החשמלי בנקודה כלשהי מוגדרת ככוח הפועל על יחידת מטען חיובי המצויה בנקודה זו . . 2 עוצמת השדה החשמלי, שנוצר על ידי מטען Q במרחק r ממנו, היא : . . 3 עקרון הסופרפוזיציה מתקיים גם לגבי שדות חשמליים . . 4 קווי שדה הם קווים דמיוניים, שהמשיק להם בכל נקודה מצביע לכיוון השדה . המאפיינים שלהם : . 5 הצפיפות שלהם באזור מסוים נמצאת ביחס ישר לגודל המטען יוצר השדה . א . הם נותנים מידע על כיוון השדה החשמלי בכל נקודה . ב . הם תמיד "מתחילים" ממטען חיובי ( או באינסוף ) ו"מסתיימים" במטען שלילי ( או באינסוף ) , כלומר ג . הם אינם קווים סגורים . הם אינם חותכים זה את זה . ד . הם ממלאים את המרחב כולו . ה . השדה החשמלי הנוצר על ידי קליפה כדורית מוליכה או כדור מוליך טעון מחוץ לקליפה או לכדור, . 6 שווה לשדה שהיה נוצר בנקודות אלה אילו כל המטען היה מרוכז במרכז הקליפה או הכדור, כלומר : . בתוך קליפה כדורית מוליכה טעונה או בתוך כדור מוליך טעון, השדה החשמלי שווה אפס . . 7 בין שני לוחות מוליכים טעונים במטענים שווים ומנוגדים נוצר שדה אחיד, שכיוונו מהלוח החיובי אל הלוח . 8 השלילי . מחוץ ללוחות, השדה החשמלי שווה לאפס . σ - σ + 0 = E = 0 E גבא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר