עמוד:31

31 פרק 2 השדה החשמלי תרשים ג : קווי שדה סביב זוג מטענים שסימנם מנוגד ( הקו הירוק בתרשים הימני ממחיש את אחד מקווי השדה ) . נבחן את אחד מקווי השדה השייך למערך של שני מטעני חשמל שווים ומנוגדים, המתואר באיור הבא . השדה החשמלי נוצר מ סופרפוזיציה של השדות החשמליים של שני מטעני חשמל שווים ומנוגדים . הצבע הסגול מתאר את כיוון השדה שנוצר על ידי המטען החיובי , ואילו הצבע הירוק מתאר את כיוון השדה שנוצר על ידי המטען השלילי . הווקטורים בצבע האדום מצביעים על כיוון השדה החשמלי השקול , שהוא בכיוון המשיק בכל נקודה של השדה . מאפייני קווי שדה מעיון בקווי שדה באיורים הקודמים, ניתן ללמוד על המאפיינים שלהם : קווי השדה נותנים מידע על כיוון השדה החשמלי בכל נקודה . קווי שדה תמיד מתחילים במטען חיובי ( או באינסוף ) ומסתיימים במטען שלילי ( או באינסוף ) , כלומר אינם סגורים . קווי שדה אינם חותכים זה את זה . קווי השדה ( הדמיוניים ) ממלאים את כל המרחב . - + + E E E +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר