עמוד:26

26 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון שלושה חלקיקים קטנים, שמסת כל אחד מהם M ומטען כל אחד מהם Q + , . 17 נמצאים במרחקים שווים זה מזה . כל אחד מהחלקיקים מבצע תנועה מעגלית שרדיוסה R סביב חלקיק רביעי שמטענו Q - , כמתואר בתרשים . נתונים : k , R , Q , M . מהו גודל הכוח החשמלי השקול הפועל על כל אחד משלושת החלקיקים ? א . מהו גודל הכוח החשמלי השקול הפועל על החלקיק הרביעי שמטענו Q - ? ב . מהי מהירותם המשיקית של החלקיקים המבצעים תנועה מעגלית ? ג . חרוז קטן שמסתו m ומטענו q + מושחל על חוט העשוי מחומר מבדד שאורכו r . החוט קשור . 18 מצדו האחד לקרקע ומצדו השני לתקרה . ניתן להזניח את החיכוך בין החוט והחרוז . אל קצהו התחתון של החוט מחובר באופן קבוע כדור קטן שמטענו Q + , כמתואר בתרשים . נתונים : r , g , m , Q , q . מהו המרחק d בין החרוז לבין המטען התחתון Q במצב שבו החרוז נמצא בשיווי משקל ? א . מרחיקים את החרוז ממצב שיווי המשקל שלו בשיעור x ( כך שהמרחק בין המטענים ב . הוא d + x ) . מהו הכוח השקול הפועל על החרוז כפונקציה של תזוזת החרוז מנקודת שיווי המשקל ( נש"מ ) x ? מצאו ביטוי מקורב עבור הכוח שחושב בסעיף ב, בהנחה שהתזוזה מהנש"מ קטנה ג . יחסית ל - d . איזו תנועה יבצע החרוז אם ישוחרר ממנוחה בסמוך מאוד לנש"מ ? שני חלקיקים טעונים במטענים חיוביים שווים Q + צמודים . 19 למשטח אופקי וחלק, כמתואר בתרשים . מרחק כל חלקיק מראשית הצירים הוא a . משחררים ממנוחה חלקיק קטן הטעון במטען שלילי q - ממרחק x מראשית הצירים . מסת החלקיק m . מהו הכוח השקול הפועל על החלקיק הנע על המשטח, א . כאשר הוא נמצא במרחק x כלשהו מראשית הצירים ? איזו תנועה מבצע החלקיק ? ב . הראו כי כאשר x < < a החלקיק יבצע תנועה הרמונית ג . פשוטה . מהו זמן המחזור של תנועה זו עבור x < < a ? Q + Q + Q + פרק 1 Q - Fig 45 Q + q + x a q - a Q + Q +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר