עמוד:25

25 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון + + + + + + + + שני כדורי מתכת קטנים זהים תלויים באמצעות שני חוטים מבדדים . מסת כל כדור . 13 היא m ואורך החוטים ] L = 0 . 8 [ m . כאשר החוטים יוצרים זווית ° 8 = θ עם האנך, q . q = 71 - 10 ∙ 5 = 2 המטענים נמצאים בשיווי משקל . נתון כי : [ C ] מהי המסה m של כל אחד מהכדורים ? בכל אחד מחמשת הקודקודים A , B , C , D ו - E של משושה משוכלל שאורך . 14 צלעו a , נמצא מטען נקודתי חיובי Q + , בקודקוד F אין מטען . במרכז הסימטריה O של המשושה נמצא מטען שלילי Q - . בטאו את תשובותיכם לשאלות באמצעות נתוני השאלה . מהו הכוח החשמלי השקול ( גודל וכיוון ) הפועל על המטען Q - הנמצא א . במרכז הסימטריה O של המשושה ? מציבים מטען נוסף Q 2 + בקודקוד F של המשושה . האם ישתנה גודלו של ב . הכוח החשמלי השקול הפועל על המטען Q - הנמצא במרכז הסימטריה O של המשושה ? נמקו . שני כדורים מוליכים ניטרליים זהים נמצאים במגע זה עם זה . לצורך טעינתם על ידי . 15 השראה, מקרבים אליהם מוט זכוכית הטעון במטען חיובי . העתיקו את התרשים וסמנו עליו את התפלגות המטענים על כל אחד מהכדורים . א . האם המוט מפעיל כוח חשמלי על הכדור ? נמקו . ב . מרחיקים את הכדור השמאלי מהכדור הימני . האם הכוח החשמלי הפועל בין ג . הכדור הימני למוט גדל, קטן או לא משתנה בעקבות הרחקת הכדור השמאלי ? לאחר סילוק המוט, סמנו את התפלגות המטענים על כל אחד מהכדורים . ד . שלושה מטענים שליליים שגודלם q נמצאים בקודקודיו של משולש שווה צלעות . 16 בעל צלע a , ומטען Q חיובי במרכז המשולש . מה צריך להיות ערכו של Q כדי שהכוח על כל אחד מהמטענים יהיה אפס ? LL q q 21 θ Q + Q + Q + Q - Q + Q + AB C D E F a a a a Q q q 21 q 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר