עמוד:23

23 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון q נמצאים במרחק של 2 מטרים זה מזה . . 6 q ו - [ µC ] 4 - = 1 שני מטענים נקודתיים של [ µC ] 4 = 3 q , הנמצא במרחק של 1 מטר מכל אחד א . מהו הכוח השקול שיפעל על מטען שלישי של [ µC ] 1 - = 2 מהמטענים ? מהו הכוח השקול ( גודל וכיוון ) הפועל על : ] 1 [ המטען הימני ? ] 2 [ המטען השמאלי ? ב . שני מטענים נקודתיים נמצאים במרחק 10 ס"מ זה מזה . . 7 מהו הכוח השקול, שיפעל על מטען שלישי אם יימצא בחצי המרחק בין שני המטענים ? א . q על מנת שהכוח השקול שיפעל עליו יתאפס ? ב . באיזו נקודה יש למקם את המטען 3 שני מטענים נקודתיים : נמצאים במרחק 10 ס"מ זה מזה . . 8 q , אם יימצא בחצי המרחק בין שני המטענים ? א . 6 - 01· 1 = 3 מהו הכוח השקול שיפעל על מטען שלישי [ C ] q כדי שהכוח השקול שיפעל עליו יתאפס ? ב . באיזו נקודה יש לשים את המטען 3 q ? ג . q ו - 2 במצב המתואר בסעיף הקודם, מהו הכוח השקול הפועל על כל אחד מהמטענים 1 [ q 1 = - 4 ] μ C [ q 2 = - 1 ] μ C [ q 3 = 4 ] μ C 3 2 1 m [ 1 ] m [ ] 1 m [ ] 2 q 1 = - 1 [ µ C ] q 2 = - 4 [ µ C ] 2 1 cm ] [ 10 q 1 = - 8 ] μ C [ q 2 = 2 ] μ C [ 2 1 cm [ ] 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר