עמוד:22

22 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון שני מטענים נקודתיים, האחד של [ µC ] 4 והשני של [ µC ] 3 , נמצאים במרחק 40 ס"מ זה מזה . מהו גודל כוח . 1 הדחייה החשמלי הפועל ביניהם ? 6 - 01· 2 כל אחד, אם ידוע שהם מפעילים זה . 2 מה המרחק בין שני כדורים זעירים הטעונים במטען זהה של [ C ] 2 - 01· 625 . 5 ? על זה כוח דחייה של [ N ] חשבו את היחס בין הכוח החשמלי לבין כוח הכבידה שמפעילים פרוטון ואלקטרון זה על זה . . 3 על ישר נמצאים שלושה מטענים כמתואר באיור . . 4 חשבו את הכוח החשמלי השקול הפועל על כל מטען וציין את כיוונו . q במרחקים שווים a זה מזה . . 5 q 1 = q = 2 על קו ישר מונחים שלושה מטענים זהים q = 3 מהו הכוח שפועל על כל מטען ? תרגילים [ q 1 = 4 ] μ C [ q 2 = 3 ] μ C 2 1 cm [ ] 40 q 1 = 2 ] μ C [ q 2 = 2 ] μ C [ 2 1 x = ? e P - r פרק 1 31 Fig q 3 2 1 C [ 2 = - 4 ] μ C [ q 1 = + 2 ] μ C [ q μ ] 2 - = 3 m [ 1 ] m [ ] 1 m [ ] 2 q 1 = q q 2 = q q 3 = q 3 2 1 a a

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר