עמוד:18

18 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון דוגמה מספר ( 5 ) שני בלונים הטעונים במטען q + כל אחד, קשורים למסה m באמצעות שני חוטים שאורך כל אחד מהם L . החוטים יוצרים כל אחד זווית θ ביחס לאנך . ( על הבלונים פועל כלפי מעלה כוח עילוי ) . נתונים : L , g , m , k , θ . א . בטאו את גודל המטען q במצב שבו המערכת נמצאת בשיווי משקל . ב . בהזנחת מסת הבלונים, חשבו את גודלו וכיוונו של כוח העילוי הפועל על כל בלון . פתרון דוגמה מספר ( 5 ) א . מתרשים הכוחות הפועלים על המשקולת : מתרשים הכוחות הפועלים על נקודת החיבור בין החוטים : נתבונן בכוחות הפועלים על אחד הבלונים ( מטעמי סימטריה, מספיק להתבונן באחד מהם, שהרי הכוחות על הבלון השני זהים בגודלם ) . רכיב המתיחות בציר האופקי שווה לכוח הדחייה החשמלי בין הבלונים : ב . נסמן ב - F את כוח העילוי הפועל על כל בלון . רכיב המתיחות בציר האנכי על אחד מהבלונים : LLθθ m q + q + T T’ T’ T θθ m mg q + q + T T’ T’ T T FE FE FF Tθθ θ θ m mg

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר