עמוד:17

17 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון דוגמה מספר ( 4 ) שני כדורי מתכת קטנים זהים תלויים באמצעות שני חוטים מבדדים . מסת כל כדור היא ] m = 0 . 04 [ kg ואורך החוטים [ L = 1 . 4 ] m . כאשר החוטים יוצרים זווית ° 5 = θ עם האנך, המטענים נמצאים בשיווי משקל . q . q = 1 נתון כי : q = 2 א . האם המטענים שווי סימן או שוני סימן ? ב . מהו גודל המטען q ? ג . כעת נניח שמעבירים חלק ממטענו של הכדור הימני אל הכדור השמאלי ומייצבים את המערכת בשיווי משקל חדש . הוכיחו שזווית הפרישה של הכדור הימני תהיה שווה לזווית הפרישה של הכדור השמאלי . ד . האם זווית הפרישה החדשה תהיה גדולה / שווה / קטנה מ - 5 מעלות ? נמקו . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) א . המטענים הם שווי סימן, הכדורים דוחים זה את זה . ב . q . כלומר, הוא אותו כוח לגבי q , 2 ג . זוויות הפרישה תהיינה שוות משום שהכוח החשמלי תלוי במכפלת המטענים 1 שני החלקיקים, כוח הכובד עבורם שווה משום שהמסה שלהם שווה . 2 q , ועתה הוא שווה q והיה שווה בהתחלה ל - q , 2 ד . הכוח החשמלי תלוי במכפלת המטענים 1 2 q + n ) ( q − n ) = q ( , מכאן שהכוח החשמלי קטן . כוח הכבידה הפועל על המטענים שווה מכיוון 2 n − ל - שהמסה שלהם שווה, לפיכך זווית הפרישה החדשה תהיה קטנה מ - 5 מעלות . LL q q 21 θ L T FE mg L q 1 r q 2 θ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר