עמוד:14

14 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון ניתוח כוחות על חלקיק 3 : דוגמה מספר ( 2 ) q 6 - 01· 8 = 1 שני מטענים נקודתיים [ C ] q , נמצאים במרחק 10 ס"מ זה מזה . 6 - 01· 2 = 2 ו - [ C ] א . מהו הכוח השקול שיפעל על מטען שלישי q , אם יימצא במחצית המרחק בין 6 - 01· 1 = 3 [ C ] שני המטענים הנ"ל ? q כדי שהכוח השקול שיפעל עליו יתאפס ? ב . באיזו נקודה יש לשים את המטען 3 פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . ] q 1 = 1 [ µ C ] q 2 = 1 [ µ C ] q 3 = 1 [ µ C 3 2 1 m ] F2,3 F1,3 0 . 5 [ m ] [ 5 . 0 m ] [ 1 q 1 = 8 [ µ C ] q 2 = 2 [ µ C ] 2 1 m ] [ 1 . 0 q 1 = 8 [ µ C ] q 3 = 1 [ µ C ] q 2 = 2 [ µ C ] 2 1 F1,3 F2,3 m ] [ 1 . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר