עמוד:12

12 פרק 1 הכח החשמלי וחוק קולון סיכום הכוח החשמלי הוא כוח יסודי חזק בהרבה מכוח הכבידה . הוא מופיע לעתים ככוח משיכה ולעתים . 1 ככוח דחייה . קיימים שני סוגים של מטען חשמלי, האחד נקרא ( כפי שנקבע בעבר באופן שרירותי ) חיובי והאחר . 2 שלילי . האטום בנוי מגרעין דחוס הנמצא במרכזו, וסביבו נעים אלקטרונים בעלי מסה קטנה מאוד הנושאים . 3 מטען חשמלי יסודי שלילי . בגרעין האטום נמצאים חלקיקים משני סוגים הנקראים נוקליאונים : פרוטונים ו נויטרונים . לפרוטונים . 4 יש מטען חשמלי חיובי, והנויטרונים הם חסרי מטען חשמלי . באטום או בחומר ניטרלי ( כלומר לא טעון ) , מספרם של הפרוטונים שווה בדיוק למספרם של . 5 האלקטרונים . כל גוף טעון מושך ( נמשך אל ) גוף ניטרלי בגלל תופעת הקיטוב על ידי השראה חשמלית . . 6 קיימות שלוש שיטות טעינה חשמלית, שלכולן מנגנון טעינה על ידי הפרדת מטענים : מגע של גוף טעון . 7 בגוף ניטרלי, שפשוף גוף מבדד ו השראה חשמלית . בכל התהליכים של טעינת גופים מתקיים אחד מחוקי השימור החשובים בפיזיקה, חוק שימור המטען . 8 החשמלי , שלפיו המטען הכולל במערכת סגורה הוא קבוע . חוק קולון קובע שעוצמתו של הכוח הפועל בין מטענים נקודתיים נמצאת ביחס ישר לגודלם של . 9 המטענים וביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם, ובאופן מתמטי : . הקבוע k שווה לכוח הפועל בין שני מטענים של 1 קולון, שנמצאים במרחק של 1 מטר זה מזה, א . וערכו : הכוח החשמלי, כמו כל הכוחות האחרים שהכרנו, הוא גודל וקטורי . ב . בביטוי לחוק קולון מציבים את גודל המטענים ללא סימניהם . לכן הביטוי לחוק קולון נותן את גודל ג . הכוח בלבד . כיוון הכוח החשמלי נקבע על פי סימני המטענים : דחייה - שני המטענים חיוביים או שליליים ; ד . משיכה - אם אחד המטענים חיובי והשני שלילי . בהתאם לעקרון הסופרפוזיציה של הכוחות החשמליים, הכוח בין כל שני מטענים נקודתיים אינו מושפע . 10 מנוכחותו של מטען נוסף . הכוחות החשמליים מסבירים את תכונות החומר, כגון חוזק, אלסטיות, פלסטיות, מצב צבירה, וכן כוחות . 11 כמו נורמל, אלסטיות וחיכוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר