מתוך:  > חשמל ומגנטיות

עמוד:2

ראש תחום מדע וטכנולוגיה : ד"ר אורלי ( קרמש ) שטטינר יועץ מדעי : פרופ' מאיר מידב, החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א פיתוח וכתיבה - רקע תיאורטי : פרופ' מאיר מידב, דני עובדיה, ד"ר אורלי ( קרמש ) שטטינר פיתוח וכתיבה - דוגמאות ותרגילים : דני עובדיה עריכה דידקטית פדגוגית : ד"ר אורלי ( קרמש ) שטטינר עריכה לשונית : אודי לוינגר עיצוב וגרפיקה : סטודיו ניצן - שמיר מעצבים איורים טכניים : ירמי לז'ה ניהול קריאטיבי : רקפת אביב עוזרת הפקה : לי אטינגולד טיפול בזכויות יוצרים : לליב גל, דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל הוצאה לאור : המרכז לטכנולוגיה חינוכי ת הודפס בשנת : 2019 תצלומים על הכריכה ובתוך הספר : Shutterstock . com זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו ביחידה זו שמורות לבעליהן . © תשע"ט - 2019 . כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, קלאוזנר ,16 רמת אביב, תל אביב 6901128 .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר