עמוד:46

46 מקורות וזכויות . באיוריםובתמונותבסיפורים,שיריםבאנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש שירים וסיפורים שמורות למחברת ולספריית אלינר,כל הזכויות © . 1972 , על אבות לילדים : אגדות חז"ל בלבוש קל : רבקה אליצור, "מי ברא את הכול",8עמ' תינוwww . eliner . co . il העולמית . ההסתדרות הצי ולאקו"ם . , למפעלי תרבות וחינוךכל הזכויות שמורות למחבר © . מסדה, הוצאת 1984 , איזה חג לי ", הקיץ עבר , " שמואל בס : 01עמ' זכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . כל ה © , הוצאת עם עובד . 2006 , הכול פתוח : נעמי שמר, "בראש השנה", 21עמ' שמורות למחבר ולאקו"ם . כל הזכויות © , ספרית פועלים . 1985 , תיבת החלומות : יעקב סתר, "סליחה", 41עמ' לספרית פועלים, בני ברק . כל הזכויות שמורות © לאה גולדברג, "בסוכה" . : 51עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © . , מתוך האתר של לאה נאורלאה נאור, "הסביבון שלי" 61עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © . , חלק א, תשנ"ז, הוצאת מכללוןחג לי בלב , ה, "מחפש" : ארלט ספדי 71עמ' כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . © , הוצאת דביר . 1978 , הכבש השישה עשר : יהונתן גפן, "ברקים ורעמים",81עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © , הוצאת מסדה . 1976 , חג ליור, "על אורן והאורן שלו", : לאה נא 02עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © , הוצאת עם עובד . 2006 , הכול פתוחשנכנס אדר", כנעמי שמר, " : 42עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © ת הקיבוץ המאוחד . , הוצא 1994 , שירים שובביםדור, "איך יודעים שבא אביב ? ", : דתיה בן 82עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © . : דורית אורגד, "פסח שחגגנו באתיופיה" 33עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © , יד ושם . 2002 , היום בכתה לי הצפירהבת שבע דגן, "חלמתי שם",73עמ' התקוה" . "בר, : נפתלי הרץ אימ 83עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © . פרס - הוצאת מסדה,8791 , קרוסלה , : לאה נאור, "בואו נעשה שלום קטן" 24עמ' כל הזכויות שמורות © , הוצאת צ'ריקובר . 1978 , מעשי חכמיםיוחאי ובנו אלעזר מן הרומאים", - יניב, "איך ניצלו שמעון בר - : נחמה ניר 54עמ' למחברת . ולאקו"ם . , למפעלי תרבות וחינוךכל הזכויות שמורות למחבר © . ) קטע מהיצירה ( : לוין קיפניס, "סלינו על כתפינו" 94מ'ע כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © , הוצאת הקיבוץ המאוחד . 1994 , שירים שובביםדתיה בן דור, "אנחנו עולים אליך, ירושלים", : 05עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © . , הוצאת מסדה 9691,כף עץ וקדרה שטוחה , בלבלונת" : נורית זרחי, " 25עמ' , הוצאת דביר ובית אבי חי . 5102,ספר האגדה,"יוסף מוקיר שבת" , חיים נחמן ביאליק, י"ח רבניצקי : 26עמ' כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . © , הוצאת מסדה . 1967 , אותי לראות אף אחד לא יכול, ) ציטוט ( "לקרוא ולכתוב"ע' הלל, : 46עמ' כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . © , הוצאת שבא . 1988 , הילדה שאני אוהב : יהודה אטלס, "שני חברים", 66עמ' ולאקו"ם . כל הזכויות שמורות למחבר © , הוצאת כתר ספרים . 1977 , שירים במיץאפרים סידון, "פרת משה רבנו", : 27עמ' כל הזכויות שמורות . © אזופוס, יעל זהבי ונירה לוין ( עיבוד ) , "עכבר העיר ועכבר הכפר" . : 08עמ' כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . © , הוצאת עם עובד . 1972 , כמו סיפורים : עודד בורלא, "הצב והעקרב",68עמ' כל הזכויות שמורות למטח, . © 2000 , מרקם ספורים מפי יהודי אתיופיהיל את המעיל", גברהנא מאכ - : יעל זהבי ומירי ורון ( עיבוד ) , "אבא 29עמ' תל אביב . כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . © , הוצאת עם עובד . 1992 , הספר הגדול של ע' הלל : ע' הלל, "מעשה בחתוליים", 79עמ' כל הזכויות © ברק . - , חלק א, תשס"ז . בהוצאת ספרייתי ( גיטלר ) , בניעשו חכמינוכה , " : גב' יוכבד סגל ע"ה, "רבי פנחס בן יאיר והעניים 301עמ' למחברת ולהוצאה . . 7891,הוצאת דביר,ספר האגדה : מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים : חיים נחמן ביאליק, י"ח רבניצקי, "הגינות והשבת רכוש",801עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © הוצאת דביר . , 1968 , בחלומי,ציטוט ) ( אל לב האדם""איך באים השיריםשטקליס, - מרים ילן : 111עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © ביתן, דביר . - , הוצאת כנרת, זמורה 2005 , פרח נתתי לנוריתשטקליס, "רוגז", - : מרים ילן 211עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © ת דביר . , הוצא 1957 , שיר הגדישטקליס, "הדג הקטן", - מרים ילן : 511עמ' כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © ביתן, דביר . - , הוצאת כנרת, זמורה 2005 , פרח נתתי לנוריתליס, "רוח רוח",קשט - : מרים ילן 611עמ' כל הזכויות שמורות למחברת © ביתן, דביר . - , הוצאת כנרת, זמורה 2005 , פרח נתתי לנוריתשטקליס, "אלישבע מה נחמדת", - : מרים ילן 811עמ' ולאקו"ם . כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . © ביתן, דביר . - , הוצאת כנרת, זמורה 2005 , פרח נתתי לנוריתשטקליס, "מיכאל", - : מרים ילן 021עמ' תמונות ואיורים איור : אורית אמיתי : 42עמ' ; טחנת הקמח בירושלים : ; הכותל המערבי : צילום : משה מילנר, Alexander Chizhen ok / Shutterstock . comמ"על : בניין הכנסת : 15עמ' Sergei25 / Shutterstock . com עמי - גלי פרנק ועפרה בןביצוע וצילום : : 48עמ' : איורים : דוד פולונסקי 121 , 116 , 211עמ' : ניר גולן, עידית פרידמן, לירן רביבספרשאר האיורים ב נו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה, ואם השתדל . נתקנן במהדורה הבאה – יובאו לידיעתנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר